Kjekt å vite om: Elbil & Hybrid

Ladeskole tavle
Kjekt å vite om elbil & hybrid


Kilowatt time

kWt (kilowatt time)
Oppgitt kWt henviser til bilens batterikapasitet og desto høyere oppgitt kWt, desto lenger rekkevidde, men også desto lenger ladetid.

 

kW (kilowatt)
Oppgitt kW henviser til maks ladeeffekt i bilens lader. Dette sier noe om hvor stor ladeeffekt bilen kan ta imot. Dette, sammen med bilens batteristørrelse bestemmer hvor raskt bilen kan lades.
Bilens oppgitte batterikapasitet (kWt) / oppgitt ladeeffekt (kW) = Antall teoretiske ladetimer (eks.: 24kWt / 11kW = 2,2t)

Type 1 / Type 2
Elbiler og ladbare hybridbiler kommer med ladekontakt i bilen i enten type 1 eller type 2 utførelse. Dette bestemmer hva slags type ladekabel som kan benyttes. På infrastruktursiden (f.eks i offentlige ladestasjoner eller hjemmeladere) er det type 2 som er den europeiske standarden. Alle kabler av denne typen omtales på «folkemunne» som type 2 kabler, til tross for at noen av disse er type 1 i ene enden.

Eksempel:
– Peugeot ION har type 1 kontakt i bilen. Denne vil benytte en ladekabel med type 2 i infrastruktursiden, men type 1 i bilenden.

– Tesla Model S har type 2 kontakt i bilen. Denne vil derfor benytte en ladekabel med type 2 i begge ender.