Tesla Model X

Tesla Model X
Tesla Model X kan maks utnytte 16,5kW og vil strupe ladeeffekten ned til denne effekten om den tilkobles ladeuttak med høyere effekt. Ved kjøp av ladestasjon eller ladekabel kan det være interessant å tilpasse maks ladeeffekt til hva denne bilen tillater.

Kontaktsett i bilen:

Benytt anledningen til å gjøre et kupp på vår startpakke til denne elbilen:

 

Finn egnede produkter til denne bilen her:

 


 

 

Anbefalte mode 2 ladekabler («Nødladere»)


Anbefalte mode 3 ladekabler for ladestasjon


Passende type 2 ladestasjoner


Tilbehør til Tesla kjøretøy (Model S/X/3)


Tilbehør og deler