Tesla Model 3

Tesla Model 3
Tesla Model 3 kan maks utnytte 11 kW ladeeffekt og vil strupe ladeeffekten ned til denne effekten om den tilkobles ladeuttak med høyere effekt. Ved kjøp av ladestasjon eller ladekabel kan det være interessant å tilpasse maks ladeeffekt til hva denne bilen tillater.

Kontaktsett i bilen:

Benytt anledningen til å gjøre et kupp på vår startpakke til denne elbilen:


 

 

Finn egnede produkter til denne bilen her:
Anbefalte mode 2 ladekabler («Nødladere»)


Anbefalte mode 3 ladekabler for ladestasjon


Passende type 2 ladestasjoner


Tilbehør til Tesla kjøretøy (Model S/X/3)


Tilbehør og deler