Nissan Leaf 2018 (Gen. 3)


Nissan Leaf Gen 3 kan maks utnytte  6,6 kW ladeeffekt og vil strupe ladeeffekten ned til denne effekten om den tilkobles ladeuttak med høyere effekt. Ved kjøp av ladestasjon eller ladekabel kan det være interessant å tilpasse maks ladeeffekt til hva denne bilen tillater.

Kontaktsett i bilen:

Benytt anledningen til å gjøre et kupp på vår startpakke til denne elbilen:

Finn egnede produkter til denne bilen her: